Na Slovensku má problém s nadváhou a obezitou cca 2 milióny ľudí (50% dospelej populácie).  Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) od roku 1977 klasifikuje obezitu ako zavazne ochorenie, ktoré sa stáva masovým a zachvacuje celú zemeguľu. - 50% ľudí s nadváhou trpí...