fbpx
Obezita – problém dnešnej doby

Obezita – problém dnešnej doby

Na Slovensku má problém s nadváhou a obezitou cca 2 milióny ľudí (50% dospelej populácie).  Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) od roku 1977 klasifikuje obezitu ako zavazne ochorenie, ktoré sa stáva masovým a zachvacuje celú zemeguľu. – 50% ľudí s nadváhou...
Jablko, či hruška ?

Jablko, či hruška ?

Zo zdravotného hľadiska si treba všimnúť nielen stupeň nadváhy, ale aj ako sú tukové vrstvy rozložené. Existuju určite rozdiely medzi mužskou a ženskou obezitou. Obezita typu jablka sa vyskytuje prevažne u mužov s relatívne chudými dolnými končatinami. Keďže tuk sa...